Overleg

Enkel actie mits goedkeuring

In de loop van de behandeling van uw dossier plegen wij overleg. Wij starten geen procedure zonder uw goedkeuring. U krijgt als cliƫnt inzage in de procedurestukken (dagvaarding, verzoekschrift en conclusie) die wij overmaken aan de rechtbank en de andere partij. En we houden u stipt op de hoogte van de stand van zaken, gezien een gerechtelijke procedure enige tijd in beslag kan nemen.

Wij geven u een duidelijk advies omtrent de slaagkansen van een gerechtelijke procedure, overlopen voorafgaandelijk de diverse etappes van een dergelijke procedure, en maken u duidelijk welke kosten te verwachten zijn (kosten van advocaat, rechtbank en gerechtsdeurwaarder).

Overleg was last modified: februari 12th, 2021 by admin