Erelonen

Begroting van ereloon en kosten

Voor een eerste verkennend gesprek en richtinggevend advies wordt een forfait aangerekend dat schommelt tussen 30 en 50 euro, afhankelijk van de duur van het gesprek.

Als u na de eerste consultatie beslist om met ons samen te werken, wordt er aan u uitgelegd op welke wijze ons ereloon en onze kosten zullen berekend worden.

Onze erelonen worden op een van de drie volgende manieren berekend, afhankelijk van de aard van de zaak:

  1. Een ereloon volgens een uurtarief tussen 100 en 150 euro
  2. Aanrekening van een forfaitair ereloon (wordt gehanteerd bij bijvoorbeeld een zaak voor de politierechtbank)
  3. Vergoeding naargelang de waarde van de zaak, uitgedrukt in een percentage. Dat is het geval bijvoorbeeld bij het invorderen van onbetaalde facturen.

Naast het ereloon worden ook de gebruikelijke kosten aangerekend, bijvoorbeeld voor briefwisseling, kopieën, verplaatsingen, enz.

Vanaf 1 januari 2014 zijn advocaten BTW plichtig. Dit impliceert dat de erelonen en kosten vermeerderd worden met 21% BTW. De BTW wordt weliswaar niet aangerekend op de griffierechten (kosten expeditie vonnis, rolrechten, …).

Rechtsbijstand

Indien u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt voor juridische tussenkomst, dekt deze verzekering de kosten en het ereloon van de door u vrij te kiezen advocaat. Er wordt door ons steeds geverifieerd of u al dan niet over een dergelijke rechtsbijstandsverzekering beschikt. Onder meer bij vervolging wegens een verkeersmisdrijf voorziet uw autoverzekering meestal in een dekking voor rechtsbijstand.

Pro deo

Indien u voldoet aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden, zal ons kantoor optreden in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand, het zogenaamd pro-deo-systeem. Indien u over onvoldoende financiële middelen beschikt, komt u in aanmerking voor volledige kosteloosheid of gedeeltelijke kosteloosheid. Bij volledige kosteloosheid worden het ereloon en de kosten volledig betaald door de overheid. Bij gedeeltelijke kosteloosheid betaalt u één keer een forfaitair bedrag tussen 25 en 125 euro.

Erelonen was last modified: februari 12th, 2021 by admin